Kancelaria Prawna – Radca Prawny Anna Grzegorska
ul. Odrzańska 6a/2, 50-113 Wrocław,   woj. dolnośląskie
telefon: +48 601 186 277,  e-mail: anna@grzegorska.pl
Rzetelna Firma

Rozwód

Wielu związkom małżeńskim nie udaje się przetrwać próby czasu i podejmują decyzję o rozwiązaniu jego ważności w postaci rozwodu. Istnieje możliwość skorzystania również z możliwości uchylenia małżeństwa, przechodząc w stan separacji. W obu tych przypadkach wymagane są niezbędne dokumenty urzędowe, które może sporządzić radca prawny we wrocławskiej Kancelarii. Rozwód nie jest jedyną okolicznością, która może zakończyć ważność związku małżeńskiego. Można go również unieważnić ze względu na między innymi pokrewieństwo, powinowactwo, wiek, chorobę psychiczną, bigamię, czy też ubezwłasnowolnienie całkowite. Kolejną przyczyną może być również błąd dotyczący tożsamości jednej ze stron lub pojawienie się przymusu do wstąpienia w związek małżeński. Również i w przypadku tych okoliczności wymagane jest dostarczenie między innymi umów, aktów oraz oświadczeń do sądów oraz urzędów, które może sporządzić wrocławska Kancelaria.

Kto może złożyć wniosek

Pozew do sądu okręgowego w rejonie wspólnego miejsca zamieszkiwania może złożyć każdy z małżonków. Wniesienie pozwu wiąże się z kosztem równym 600 zł, jednak istnieje możliwość zawnioskowania o zwolnienie z ponoszenia tej opłaty. Niezbędne dokumenty do przedstawienia danej sprawy może dla Państwa przygotować radca z wrocławskiej kancelarii prawnej.

W jakiej sytuacji istnieje możliwość uzyskania rozwodu?

Rozwód możliwy jest tylko wtedy, gdy nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Ważne jest również to, by rozpad był trwały, a nie tymczasowy – np. w sytuacji, gdy małżonkowie próbują jeszcze szukać pomocy na terapii dla par u psychoterapeuty. W przypadku, gdy małżonkowie nie mieszkają razem od dawna i rozpad związku jest całkowity – istnieje możliwość skorzystania z usług kancelarii prawnej, która zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

Należy pamiętać, że sąd może nie udzielić rozwodu w kilku przypadkach. Może tak się stać wtedy, gdy taka decyzja miałaby negatywne konsekwencje dla dobra niepełnoletnich dzieci współmałżonków. Radca z kancelarii prawnej przyznaje również, że problematyczna jest także sytuacja, w której tylko jeden z małżonków (najczęściej ten, który zawinił) wnosi o rozwód, zaś drugi nie wyraża swojej zgody. Wtedy sąd dogłębnie bada sprawę i podejmuje decyzje na podstawie znajomości powodów, dla których jedna ze stron uniemożliwia rozstanie.

Podczas rozprawy z udziałem radcy z kancelarii prawnej sąd może orzec o winie jednego z małżonków, obu małżonków, a może także powstrzymać się od orzekania o winie – np. w sytuacji, gdy małżonkowie są całkowicie zgodni co do wszystkich kwestii i wspólnie decydują się na rozstanie. O winie jednej z osób sąd orzeka tylko wtedy, gdy druga strona dostarczy odpowiednie dowody – również w formie dokumentów oraz zeznań świadków. Kancelaria prawna może w każdej chwili podpowiedzieć, jakie dowody byłyby wartościowe dla sprawy.

Rozprawa rozwodowa – o czym orzeka sąd?

 • w sytuacji, gdy jeden z małżonków wniesie odpowiedni wniosek, sąd orzeka o rozdziale wspólnego majątku – jeżeli tak się nie stanie, z chwilą rozwodu następuje i tak rozdzielność majątkowa małżonków,
 • o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obu małżonków – sąd ustala, na jakich zasadach sprawowana będzie kontrola rodzicielska oraz decyduje o częstotliwości kontaktów z rodzicem, który nie będzie mieszkał z dziećmi,
 • o podziale kosztów utrzymania dzieci,
 • o ewentualnych alimentach dla jednej ze stron – szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków nie pracuje lub jest chory, a rozpad związku spowoduje u niego pogorszenie się sytuacji materialnej,
 • o podziale majątku,
 • o tym, na kim ciąży wina za rozpad związku.

Jak pomagamy

Radca prawny świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego, w tym zajmuje się sprawami rozwodowymi. We wrocławskiej Kancelarii sporządzane są oświadczenia, wnioski, a także pisma procesowe o:

 • Regulację kontaktów z dzieckiem,
 • Separację,
 • Unieważnienie małżeństwa,
 • Pozbawienie praw rodzicielskich.

W zakres jego usług wchodzą również inne sprawy związane bezpośrednio z małżeństwem oraz rozwodem, w tym podział majątku. Radca prawny przygotowuje w swoim biurze we Wrocławiu umowy oraz innego rodzaju dokumenty urzędowe dotyczące między innymi:

 • Zniesienia wspólności majątkowej,
 • Roszczeń alimentacyjnych.

© 2009 - Wszystkie prawa zastrzeżone
Anna Grzegorska

Strona główna | Prawo Cywilne | Prawo Rodzinne i opiekuńcze | Prawo Pracy | Prawo Administracyjne | Odszkodowania | Kontakt | Linki