Kancelaria Prawna – Radca Prawny Anna Grzegorska
ul. Odrzańska 6a/2, 50-113 Wrocław,   woj. dolnośląskie
telefon: +48 601 186 277,  e-mail: anna@grzegorska.pl
Rzetelna Firma

Sprawy spadkowe

W okoliczności śmierci osoby bliskiej, zostaje przekazany ogół praw i obowiązków na spadkobierców w drodze dziedziczenia. Jest to złożony proces prawny, który może łatwo się skomplikować, w zależności od takich dokumentów, jak testament spadkodawcy, czy też decyzji spadkobierców o jego przyjęciu, bądź też zrzeczeniu się. Każdy z przypadków w sprawie spadkowej wymaga właściwego udokumentowania, które może przygotować radca prawny z Kancelarii we Wrocławiu. Sprawy spadkowe są regulowane przez czwartą księgę kodeksu cywilnego, uwzględniając zarówno proces dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. W zależności od działań spadkobiercy, czy też spadkodawcy, przy współpracy z wrocławskim radcą prawnym, prawa i obowiązki o charakterze majątkowym mogą zostać przekazane na następców prawnych nie należących do bliskiej rodziny zmarłego, w tym na gminę, czy też Skarb Państwa.

Sporządzenie testamentu, czyli dokumentu rozporządzającego majątkiem po śmierci, ułatwia przebieg późniejszej sprawy spadkowej. Może on zostać sporządzony przez osobę do tego upoważnioną lub też w sposób własnoręczny, opatrzony podpisem oraz datą. Ponadto, istnieje możliwość jego ustnego sporządzenia w obecności wyznaczonych urzędowo świadków.

Kancelaria prawna we Wrocławiu sporządza oświadczenia, pisma, umowy, protokoły, a także akty dotyczące spraw spadkowych, a w tym:

  • Akt Poświadczenia Dziedziczenia,
  • Zrzeczenie się dziedziczenia,
  • Testament i jego odwołanie,
  • Otwarcie testamentu i jego ogłoszenie,
  • Przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • Opodatkowanie spadku,
  • Sprzedaż udziału spadkowego.

© 2009 - Wszystkie prawa zastrzeżone
Anna Grzegorska

Strona główna | Prawo Cywilne | Prawo Rodzinne i opiekuńcze | Prawo Pracy | Prawo Administracyjne | Odszkodowania | Kontakt | Linki