Anna Grzegorska – Radca Prawny

Male nostro iure uti non debemus.

Nie powinniśmy źle korzystać z (przysługującego nam) prawa.

Zadaniem, które w swoim codziennym funkcjonowaniu realizuje wrocławska Kancelaria Prawna, jest zapewnienie zgłaszającym się do naszego biura Klientom dostosowanej do ich potrzeb obsługi. Pomoc, którą świadczymy, opiera się zarówno na udzielaniu fachowych porad, jak również reprezentowaniu stanowiska Klienta na wszystkich etapach prowadzonego postępowania. Naszym celem jest zapewnienie Klientom optymalnego bezpieczeństwa pod kątem obowiązujących przepisów i norm, które pozwoli im podjąć właściwą decyzję – tak na płaszczyźnie życia prywatnego, jak i zawodowego. Dlatego też w naszej Kancelarii radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw o różnym charakterze – są to zarówno sprawy rodzinne (w tym także sprawy spadkowe, o podział majątku oraz o rozwód), jak i te, które dotyczą zagadnień handlowych.
Swoim działaniem i realizowaną na rzecz Klienta obsługą Kancelaria we Wrocławiu pragnie zapewnić pełne poczucie komfortu, bezpieczeństwa oraz stabilizacji. W trakcie realizowanej obsługi dotyczącej spraw spadkowych, rozwodowych, czy też o podział majątku, radca zapewnia pełne doradztwo oraz wsparcie na wielu płaszczyznach (począwszy od przygotowania dokumentacji, aż po reprezentowanie Klienta).
W naszej kancelarii radca prawny podejmuje się również prowadzenia postępowań związanych z kodeksem cywilnym (także rodzinnym i opiekuńczym – m.in. spraw dotyczących podziału majątku, rozwodowych oraz spadkowych), pracy, administracyjnym etc.
Częstą praktyką Kancelarii Prawnej jest również zgłaszanie, w imieniu Klientów, roszczeń o odszkodowania. Na skuteczne działanie w tym obszarze pozwala radcy nie tylko wieloletnia praktyka zawodowa, umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na dane zagadnienie, ale również współpraca z firmą AGRA Centrum Dochodzenia Roszczeń Powypadkowych. W ten sposób możemy wspierać naszych Klientów w uzyskiwaniu odszkodowań zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.
Od chwili podpisania umowy z Krakowskim Centrum Bezpieczeństwa, czyli od dnia 25 maja 2010 roku, radca wrocławskiej Kancelarii ma możliwość świadczenia usług nie tylko w obszarze zagadnień związanych z kodeksem cywilnym oraz sprawami rodzinnymi (w tym rozwodowymi, dotyczących podziału majątku oraz spadkowymi), ale również w zakresie prawa karnego.