Anna Grzegorska – Radca Prawny

Odszkodowania i inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

Wieloletnia praktyka zawodowa oraz umiejętność prowadzenia spraw skomplikowanych i wieloetapowych pozwala naszej Kancelarii na realizowanie obsługi w zakresie zagadnień wpisanych w naturę prawa cywilnego. Bardzo często są to sprawy o odszkodowania z tytułu różnych szkód. Przekazując ich prowadzenie wrocławskiej Kancelarii mogą mieć Państwo pewność, że zarówno ze strony formalnej i dokumentacyjnej, jak również związanej z reprezentowaniem stanowiska Klienta przed sądem będą one właściwie prowadzone. Celem Kancelarii jest możliwie jak najszybsze uzyskanie wypłaty odszkodowania, którego wysokość zgodna jest z treścią umowy podpisanej z ubezpieczycielem bądź też jest wysokością adekwatną w stosunku do zaistniałej szkody.

I. Dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, w tym:
  • reprezentacja przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i sądami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu utraconego dochodu,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację.
II. Dochodzenie należności z tytułu:
  • Poniesionych nakładów na cudzą rzecz ruchomą lub nieruchomość,
  • Niedotrzymania umowy,
III. Prawa spadkowego:
IV. Ponadto, Kancelaria oferuje pomoc w zakresie spraw prowadzonych na podstawie:
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  • Ustawy z dnia 5 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.