Anna Grzegorska – Radca Prawny

Prawo Pracy

  1. Sporządzanie pozwów, wniosków i pism procesowych w sprawach:
   1. O naruszanie praw pracowniczych,
   2. O dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy,
   3. O dochodzenie prawa do emerytury lub renty.
  2. Sporządzanie regulaminów pracy. 1. Ponadto, Kancelaria oferuje pomoc w zakresie spraw prowadzonych na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
  2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  3. Ustawy z dnia 5 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;