Anna Grzegorska – Radca Prawny

Odszkodowania

Doświadczenie w obszarze prowadzenia spraw o odszkodowania oraz współpraca z firmą AGRA Centrum Dochodzenia Roszczeń Powypadkowych daje nam szereg narzędzi prawnych, dzięki którym jesteśmy w stanie udzielić naszym Klientom niezbędnego wsparcia. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z zaistnienia różnego rodzaju szkód. Reprezentujemy Klientów w trakcie prowadzonych negocjacji – także tych, które odbywają się z udziałem Towarzystw Ubezpieczeniowych. Niestety, bardzo często podmioty te odmawiają wypłacenia należnej Klientowi kwoty bądź też proponują zaniżoną wartość odszkodowania. Częstą praktyka jest także zaproponowanie niekorzystnego dla poszkodowanego porozumienia (ugody prawnej), które blokuje dalsze drogi dochodzenia należnej rekompensaty finansowej. Wsparcie Kancelarii Prawnej w tym zakresie jest więc niezbędne.

Zgłaszając się do wrocławskiej Kancelarii Prawnej Klient może liczyć na dokładną analizę przedstawionego przez niego problemu – niezależnie od rodzaju szkody, która miała miejsce i stała się podstawą do zgłoszenia roszczeń. Prawnik pomoże w określeniu wysokości odszkodowania, o które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – może ubiegać się poszkodowany. Podejmie się również reprezentowania Klienta w trakcie negocjacji oraz postępowania sądowego. W ramach obsługi przygotuje również wszelkie pisma procesowe.